သားဖြစ်သူရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံခဲ့တယ်၊ သူ့ကို ပျော်စေချင်တာလည်း ပါပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်နီလာသိန်းမြင့်

အရမ်းစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မထက်ကို နှစ်ခါမက ပြန်ငေးယူရတယ်ဆိုတဲ့ ထူးအောင်နဲ့ တိုင်ရွန်

  • 1
  • 2