ထုံးေဆးခ်က္ဒို႔မဝွက္ ( ေဆးပင္အမည္ လာျငင္းပါနဲ႔ေနာ္)

ေဒသအလိုက္ ေမ်ာက္ဥအႀကီး၊ ေကာက္ရင္ပန္း စသည္ေခၚေနတာကို အတည္မျပဳပါ၊ အျငင္းမပြားပါ။

ကင္ဆာ အတြက္ ကုသ အပင္ အရြက္ ေတြ က ေတာ့အတိအက် ေရး မွတ္ ထား တာ ရွိ တယ္ စုစည္းၿပီး တင္ ပါ့ မယ္!

ဒါလည္းကင္ဆာပင္တဲ့အရပ္ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေနၾကလို႔ ဗဟုသုတ အျဖစ္ဖတ္ၾကပါ။ ေတြ႕ဖူးသူ ျမင္ဖူးသူမ်ားသုံးၾကပါလို႔…

“ကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ´´ အိမ္မွာ ဒုကၡ သုတ္ခ ေငြကုန္ သံျပာ ျဖစ္ၾကၿပီမို႔ ဤစာေလးအား ေတြ႕၍ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

ပုံတြင္ျပတာကေတာ့ ကင္ဆာပင္ေခၚ ကင္ဆာသီးပင္ေခၚနတ္ေဆးပင္လို႔ ေခၚ ၾကပါတယ္။

သူ႔အပင္က အရြက္ဟာ ကြမ္းရြက္နဲ႔ အလား သဏၭာန္ တူပါတယ္သူ႔အသီးဟာ အညိဳုေရာင္ပါ ကင္တာကဲ့သို႔ အသီးမွာ အျမစ္ေတြထြက္ဖြာ၍သီးပါသည္။

အာလူးအေရာင္နဲ႔လည္းသိရပါတယ္၊အစိမ္းေရာင္ပုံလည္းသီးပါတယ္၊အညိဳေရာင္သီးေသာအသီး ကတာ ကင္ဆာနိုင္နင္းေပ်ာက္ကင္းနိုင္ပါတယ္။

၎အသီးႏုူကိုခူး၍ စားေသာ္၎ အသီးကို လိမ္း၍ေသာ္၎ ကင္ဆာဝါဒနာ ယူျပစ္သလိုေပ်ာက္ကင္းပါတယ္၊ ေပ်ာက္ေသာဝါဒနာ မ်ားမွာ

(၁)သားအိမ္ေဂါင္းေဝဒနာ

(၂)အူမႀကီးကင္ဆာ

(၃)နို႔ကင္ဆာ

(၄)အနာ ပဆုပ္ ကင္းနာ အစရွိသည့္ အျမစ္ပြားေဝဒနာ ကင္ဆာမ်ားလက္ေတြ႕ေပ်ာက္နိုင္ပါသည္။

အသဲကင္ဆာ ႏုုရင္အသီးစားယုံေပ်ာက္ကင္းပါသည္။ နို႔ကင္ဆာ ပဆုပ္ ကင္းနာ မ်ားမွာ စားလည္းစား လိမ္းလည္းလိမ္းပါ ။ ၎အသီးကိုအမႈန႔္ျပဳ၍လည္း စားသုံးနိုင္ပါတယ္။ အနာသိကေဆး ရွိရ၏

အားလုံး က်န္းမာ လို႔ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

နိုင္ငံတကာ

ပညာရွင္းမ်ား သုေတသန ျပဳ ကုထုံးေတြ႕ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Credit