အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာမလာေတာ့ သည္ ့ (ေသြးဆံုးခ်ိန္)သည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ဓမၼတာမလာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မီးယပ္ ေရာဂါကို စတင္ခံစားရတတ္ပါသည္။ မီးယပ္ကို ေပါရာဏကထာ အဘိဓာန္က မိန္းမတို႔၏ေညာ င္းညာမွဳ(မိန္းမဒူလာ)ဟုဆိုပါသည္။

မိးယပ္ေရာဂါျဖစ္ပါလွ်င္ေညာင္းညာမည္၊ဖ်ားမည္ ၊ကိုက္ခဲမည္၊ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုး၊ ဘာမွစားခ်င္စိတ္မရွိ စသည္တို႔ျဖစ္တတ္ၾကျပီး လူတျဖည္းျဖည္း ပိန္က်ကာ ရင္မရွိ၊တင္မရွိျဖစ္သြားတတ္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မီးယပ္ပိန္၊မီးယပ္ ေျခာက္ဟု လူအမ် ားကေခၚတတ္ၾကသည္။

ေသြးဆံုးခ်ိန္မွာ ေသြးဟာမဆင္းဘဲ သားအိမ္ထဲအိမ္ ေနတတ္ျပီး ထိုေသြးမ် ားေသြးပုပ္မ်ားျဖစ္သြား ေတာ့သည္။ထိုေသြးပုပ္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မီးယပ္၏ ေ၀ဒနာကိုခံစားရျခင္းျဖစ္ ေလသည္။

မီးယပ္ေရာဂါကို ေပ်ာက္ေစေသာဘဲဥပုပ္

မီးယပ္ေရာဂါကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ သည္ကဘဲဥပုပ္ျဖစ္သည္။ ဘယ္လိုဘဲ ဥပုပ္လည္း ဆိုပါလွ်င္ ဘဲမၾကီးအေကာင္ေပါက္ရန္ ၀ပ္က်င္းထဲ ၀ပ္ေသာ္လည္းအေကာင္မေပါက္ေသာ ဘဲဥပုပ္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆးနည္းမွာ

ဘဲဥပုပ္(၁၀)လံုးေလာက္အားတစ္ေန႔လွ်င္(၃)လံုး ေလာက္ျပဳတ္၍ စားျခင္းျဖစ္ပ ါသည္။ဘဲဥပုပ္မရွိပါလွ်င္ ဘဲဥေကာင္းကို အပ္ျဖင့္ထိပ္ကိုေဖါက္ျပီး ႏွစ္ည ေလာက္ထားလိုက္ပါက ဘဲဥပုပ္သြားပါသည္။ ထိုဘဲဥပုပ္ကို ျပဳတ္ျပီးစားရန္သာျဖစ္ေပမည္။

မီးယပ္ေရာဂါျဖစ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဲဥပုပ္စားပါလွ်င္ ေကာင္းသြားတာခ်ည္း ပဲဟုညႊန္းဆိုထားပါသည္။

စာေရးသူေရးသားထားမွဳမွာေဖ့ဘုတ္စာမွ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးပါက ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္၍ ျပန္လည္ေ ကာက္နုတ္ တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူတင္ျပလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာမလာေတာ့သည့္ အခ်ိန္ ေသြးဆံုးခ်ိန္မွာ မီးယပ္ေရာဂါမျဖစ္ရေလေအာင္ ဘဲဥျပဳတ္ကို ျပဳတ္စားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းထ ားပါတယ္။

သူရဇၨမဂၢဇင္း အတဲြ(၁၇) အမွတ္(၁၂)
ဗန္းေမာ္ညိဳသူ(ဘဲဥပုပ္ဟာဘာေၾကာင့္ မီးယပ္ေရာဂါကိုနိင္တာလဲ) စာမူမွ
လိုသူတို႔သံုးေစဖို႔ ေစရန္ျပန္လည္တင္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္ပါ၏…

ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိျမိဳင္)