အခက္ခဲ ရွိေနလွ်င္ မိမိ အိမ္ေဂဟာ လာဘ္ပြင့္ေအာင္ႀကံေဆာင္မည့့္ ဆီမီး ၃ခြက္

မိမိ အိမ္ေဂဟာ လာဘ္ပြင့္ေအာင္

အပူေသာကမ်ိဳးစုံႏွင္. ရင္ဆိုင္ ေနရသူမ်ား အက်ပ္အတည္မ်ား မေထြးႏိူင္ မအန္ႏူိင္ျဖစ္ေနသူမ်ား

မိမိ အိမ္ေဂဟာ က်က္သေရ မဂၤလာအျဖာျဖာ ျဖစ္ ေအာင္ႏွင့္ လာဘ္လာဘ. ပြင့္လန္း လာေစရန္

ေအာက္ပါ အတိုင္း အက်ိဳးေပးလွ်င္ျမန္ စေရအခါေ႐ႊးခ်ယ္၍ ျမတ္စြာ ဘုရားအား ဆီမီး ၃ ခြက္ ျဖင့္ပူေဇာ္ ပါေလၿပီးလွ်င္ သရဏဂုံ ၃၀. ကို အေခါက္ေရ ၃၀. စိတ္မပ်ံမလြင့္ ေအာင္ထားၿပီး ေသျခာ ႐ြတ္ဖက္ပါေလ

ရရွိလာေသာ အက်ိဴးတရာမ်ား လ်င္ျမန္စြာ အက်ိဳးေပးပါ လိမ့္မည့္

မိမိ အဆင္ေျပလိုေသာ ကိစၥအတြက္ ရည္မွန္း၍ထြန္းပါ

တနဂၤေႏြေန႔. ညေန. ၆ နာရီ ၇ ခြဲတြင္ထြန္းပါ

တနလၤာေန႔. ည. ၁၂. နာရီ တိတိ ထြန္းပါ

အဂၤါေန႔. ည. ၇ ခြဲ ၉ နာရီ ထြန္းပါ

ဗုဒၶဟူးေန႔. ည၁ နာရီ တိတိထြန္းပါ

ၾကာသပေတးေန႔. ၉ နာရီ ၁၀ ခြဲ တိတိထြန္းပါ

ေသာၾကာေန႔. ညေန. ၄ နာရီ တိတိ ထြန္းပါ

စေနေန႔. ည. ၁၀ ခြဲ ၁၂. ထြန္းပါ

ဆီမီးခြက္ ၃ ခြက္ထဲ မီးဇာ မဆစ္ဆီ ဝယ္၍ ထြန္းပါ

ေျမပဲ ဆီ ေဈးမဆစ္ပဲ ဝယ္၍ ထြန္းပါ

ၿပီးလွ်င္ သရဏဂုံ ၃၀ အေခါက္ေရ. ၃၀. စိတ္မပ်ံလႊင့္ေစပဲ ႐ြတ္ဖက္၍ မိမိ အလိုရွိရာ အဆင္ေျပလိုေသာကိစၥ တစ္ခု ဆုေတာင္းပါတစ္ပတ္ ျပည့္ေအာင္ ပူေဇာ္ပါ

ကိစၥ အခက္အခဲ ႀကီးမာလွ်င္ ၂၇ ရက္ ပူေဇာ္ပါ

သရဏဂုံ၃၀

သရဏဂုံ ( ၃၀ )( ၉၀) မႏၲာန္ေတာ္ႀကီး

၁ ။ ဇာတိ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ဇာတိ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ဇာတိ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၂ ။ ေဘာဂ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ေဘာဂ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ေဘာဂ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၃ ။ ဇီဝိတ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ဇီဝိတ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ဇီဝိတ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၄ ။ ယာဝဇီဝံ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ယာဝဇီဝံ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။ယာဝဇီဝံ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၅ ။ မရဏ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။မရဏ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။မရဏ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၆ ။ မရဏ ကာလ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။မရဏ ကာလ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။မရဏ ကာလ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၇ ။ အရဟတၱမဂၢ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။အရဟတၱမဂၢ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။အရဟတၱမဂၢ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၈ ။ အရဟတၱမဂၢကာလ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။အရဟတၱမဂၢကာလ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။အရဟတၱမဂၢကာလ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၉ ။ နိဗၺာန ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။နိဗၺာန ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။နိဗၺာန ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

၁၀ ။ နိဗၺာနကာလ ပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။နိဗၺာနကာလ ပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။နိဗၺာနကာလ ပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ။

ေကာင္းက်ိဴး လိုရာ ဆႏၵျပည့္ဝၾကပါေစစိတ္ဆင္ရဲျခင္း ကိုယ္ဆင္ရဲျခင္း မ်ား ပေပ်ာက္ပါေစ

ဆရာ မေနာေဗဒင္