ကိုဗစ္ေၾကာင့္ အနံ့ေပ်ာက္ျခင္းသည္ ႏွာေခါင္းပိ တ္ျခင္းေၾကာင့္ အနံ့မရွူနိုင္ျခင္း မဟုတ္ပါ၊ အနံ့ခံေသာ အာ႐ုံခံစနစ္၏ ျပသနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဗစ္တြင္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း ႏွာေဆးျခင္းသည္ အျဖစ္နည္းပါသည္။ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ အနံ့မရပါက လုံးဝအနံ့မရျခင္းျဖစ္နိုင္သလို အနံ့ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့မ်ားကိုသာ မရေတာ့ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ေလ့လာမွုမ်ားအရ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ အနံေပ်ာက္ျခင္း ပိုျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ အနံ့ခံမရျခင္းအျပင္ အရသာခံ မရျခင္းပါ တြဲဖက္ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။


ကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္ အနံမရျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မည္သည့္ကနဦးလကၡဏာမၽွမျပဘဲ ႐ုတ္တရ က္ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕တြင္ ေခ်ာင္းေျခာက္စတင္ဆိုးၿပီးမွ အနံ့ေပ်ာက္သြားတတ္ပါသည္။ အနံ့ေပ်ာက္ျခင္းသည္ ကနဦးေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ လာတတ္သကဲ့သို႔ ဖ်ားနာေနသူမ်ားတြ င္လည္း စဖ်ားၿပီး ၄-၅ ရက္အတြင္း အနံ့ေပ်ာက္သြားတတ္ပါသည္။

အနံ့ေပ်ာက္မေပ်ာက္စမ္းသပ္တဲ့အခါ ေန႔စဥ္သုံးေနက် ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို စမ္းၾကည့္၍ရပါသည္။ နိုင္ငံျခားတြင္ peanut butter, wasabi, coffee, vanilla extract စသည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ခိုင္းပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ သနပ္ခါး၊ သံပရာသီး၊ ပင္စိမ္း၊ စံပယ္ပန္း၊ ေကာ္ဖီမူန္႔ အစရွိေသာ လူကိုအႏၲရာယ္မေပးနိုင္တဲ့ လြယ္လင့္တကူရနိုင္ေသာ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္းမ်ားျဖင့္စမ္းသပ္ရွူၾကည့္နိုင္ပါသည္။ ပစၥည္းႏွင့္အနံ့အမ်ိဳးအစားသည္ အဓိကမဟုတ္ပါ၊ အနံ့ရမရကိုသာ အဓိကထားၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ရပါမည္။ အကယ္၍ စိတ္မခ်ပါက လူႏွစ္ေယာက္နိူင္းယွဥ္စမ္းသည့္အခါ ပိုးကူးစက္မူနည္းေစရန္ ပစၥည္းမ်ား ေရာမသုံးမိေစရန္လည္း သတိ ထားေပးပါ။


အနံ့ေပ်ာက္ၿပီး ၃-၄ ရက္ခန္႔အၾကာ အနံျပန္ရလာျခင္းသည္ ေရာဂါအရွင္းေပ်ာက္သြားျခင္္းမဟုတ္ပါ။ ေရာဂါလကၡဏာတခု မရွိေတာ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါလကၡဏာမျပခင္ ၂ ရက္မွစတင္ကာ ျပသအၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ကိုဗစ္ပိုးမ်ားပြါးလာၿပီး အျပင္ကိုထြက္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနံ့ျပန္ရသည့္တိုင္ ပိုးမ်ားဆက္ထုတ္ေနနိုင္ပါသည္။ ကိုဗစ္ေရာဂါျဖစ္ေနသူအပါအဝင္၊ ေရာဂါလကၡဏာမျပခင္ ၂ ရက္က ထိေတြ႕ခဲ့သူ အတူေနမိသားစုဝင္ အားလုံး ၁၄ ရက္ သီးသ န္႔ေနေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အနံ့ေပ်ာက္ပါက ကိုဗစ္ပိုးစစ္ေဆးရန္ တခုထဲမဟုတ္ဘဲ၊ အျခားေရာဂါမ်ားရွိမရွိ အဆုတ္ေကာင္းမေကာင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ပုံမွန္ရွိမရွိ ေဆးကုသဖို႔လိုမလို စသည္တို႔ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ျပသၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အနံ့ေပ်ာက္ျခင္းသည္ ယာယီသာျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး၊ ကုသမွုမေပးလၽွင္လည္း ျပန္ေကာင္းလာတတ္ပါသည္။ ေဆးၿမီးတိုမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကင္းသြားသလို ထင္တတ္ၾကပါသည္၊ သတိထားၿပီး သုံးစြဲၾကပါ။ အမ်ားစုမွာ ၁ ပတ္ေက်ာ္လၽွင္ ျပန္ေကာင္းလာတတ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕တြင္ ခ်က္ခ် င္းမေပ်ာက္ပါ၊ ၄ ပတ္ေက်ာ္အထိ အမ်ားဆုံးၾကာနိုင္ပါတယ္။

ကိုဗစ္အျပင္ အျခားဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား ႏွာေခါင္းအတြင္းပိုင္းေယာင္ယမ္းျခင္း ႏွာေခါင္းတြင္းအသားပိုထြက္ျခင္း ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚပါက အနံ့ေပ်ာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားဗိုင္းရပ္စ္မ်ားထက္ ကိုဗစ္မွာ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

အနံ့ေပ်ာက္ျခင္းသည္ ကိုဗစ္ပိုးရွိသူ လူတိုင္းတြင္ မျဖစ္ေပၚပါ။ အနံ့မေပ်ာက္ အရသာမပ်က္ပဲ ဖ်ားျခင္း ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း အစရွိသည့္ အျခား လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပလာလၽွင္လည္း ကိုဗစ္ျဖစ္နိုင္ပါေသးသည္။

MED INFO MYANMAR