အိပ္မက္ကို လူတိုင္းျ မင္မက္ ပါတယ္။ အိပ္တာ နဲ႔ မက္ တဲ့ အိပ္မက္မ်ိဳးက ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ားၿပီး မက္တဲ့ အိပ္မက္၊ ေရွးယခင္က ခံစားဖူးတာ ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးမက္တဲ့ အိပ္မက္၊ နတ္ဆိုးနတ္ဝါးေတြ လွည့္စားလို႔မက္တဲ့ အိပ္မက္ဆိုးရယ္ ဟူရယ္ အိပ္မက္ သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ အိပ္မက္၏ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးကို ႀကိဳတင္၍ သတိ မထား သည့္ အတြက္အက်ိဳး ခံစားသင့္ေသာ အရာမ်ား လြဲေခ်ာ္သြား သည္လ ည္း ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဘဆရာႀကီး မင္းသိခၤေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ထီေပါက္ေစ တဲ့ နိမိတ္ျပ အိမ္မက္ အခ်ိဳ႕ကို ေဗဒင္ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီး သိရွိေအာင္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ႏြားကိုစီး၍ ၿမိဳ႕႐ြာသို႔ လွည့္လည္ ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူစည္ကားေသာ အရပ္တြင္ မိမိက ႏြားကိုစီး၍ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လွည့္လည္ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏြားကိုစီး၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာ သည္ကိုျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ အိပ္မက္သည္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိပ္ မက္ျဖစ္သည္။

ေန၊ လ ၊ၾကယ္တို႔ကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ ဆြတ္၍ လက္အတြင္း သို႔ ေရာက္သည္ဟု ျမင္မက္ သည္ျဖ စ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ဆြတ္၍ေပးသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေန၊ လ ၊ၾကယ္ နကၡတ္တို႔ သည္ ေႂကြ၍ မိမိ အိမ္သို႔ က်ေရာက္ သည္ဟု ျမင္မက္သည့္ အိပ္မက္ေတြကလည္းထီေပါက္ေစတဲ့ အိမ္မက္ေတြ လို႔လည္း ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ေႁမြေပြး၊ ေႁမြေဟာက္စေသာ တိရစာၦန္ မ်ားသည္ တစ္ခုေသာ ေတာင္ပို႔ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္ေျမေပၚတြင္ျဖစ္ေစ တည္ရွိေန၍ ၎ေႁမြမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ႏွိမ္နင္း၍အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကို သုံးေဆာင္ ခံစားရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထိုအိပ္မက္သည္ ထီေပါက္မည့္ အိပ္မက္ ျဖစ္သ ည္။

ေဖာ္ျပပါထီေပါက္ေစတဲ့ အိပ္မက္ေတြ ကေတာ့ လူတိုင္း ျမင္မက္ျခင္းေတာ့ မတူညီႏိုင္ပါဘူး ထီေပါက္ျခင္း ဆိုတာကလည္း ေရွ႕ကျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကံအေၾကာင္းတရားေတြ ေၾကာင့္လည္း ထီဆုႀကီးေတြ ဆုတ္ခူးႏိုင္ တာပါ။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ကံတရားဆိုတာ ဆန္းၾကယ္တဲ့ အတြက္ေရွ႕ကမိမိျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကံေစတနာ အက်ိဳးေၾကာင့္ လက္ရွိဘဝမွာ ကံေကာင္းေထာက္မ လို႔ ထီေပါက္ေစတဲ့ အိပ္မက္ေတြ မက္ခဲ့ ရင္လည္း ထီထိုးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ ခ င္ဗ်ာ။

ခရက္ဒစ္ ဆရာ မင္းသိခၤေဗဒင္