(၁၈)ႀကိမ္ ေျမာက္ သိန္း(၅၀၀၀) ကံ ထူး ရွင္ ေလး ေမာင္ ျပည့္ၿဖိဳးေဇာ္


(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း(၅၀၀၀)ကံထူးရွင္ေလး ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးေဇာ္ေ႐ႊနဒီကေဖး ပင္လုံၿမိဳ႕ထီဆိုင္ေလးမွာ ဆြတ္ခူးသြားတာပါ။


ေ႐ႊနဒီကေဖး ပင္လုံၿမိဳ႕ထီဆိုင္ေလးမွာ ဆြတ္ခူးသြား တာ ပါ။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လုံၿမိဳ႕ မွ သိန္း ၅၀၀၀ ေပါက္သြားတဲ့ သားေလးလွံ ထမ္းလာတာျမင္ရေပမယ့္ ကံထမ္းလာ တာ မျမင္ရဘူး . . .


ေနာ့္ ဆိုင္ခြဲတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လုံ ၿမိဳ႕ hello Mobile ေဘးကပ္ရပ္ေ႐ႊနဒလက္ဖက္ရည္‌ဆိုင္မွာထီထိုးၿပီသိန္း ၅၀၀၀ ေပါက္သြားတဲ့ ကံထူးရွင္သားသားေလးႏွင့္ အမွတ္တရ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရ ပါတယ္။


သိန္းထီဆု အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပညာေရးမွာလည္းထူးခြၽန္ၿပီး လိမၼာေရးျခားရွိ တဲ့ ႏိုငိငံ့ သားေကာင္းျဖစ္ပါေစ။လွံ ထမ္းလာတာျမင္ရေပမယ့္ ကံထမ္းလာတာ မျမင္ရဘူး ခင္ဗ်ာ။

ေရွးဘ၀ ကုသိုလ္ ဘယ္ေလာက္မ်ားလုပ္ခဲ့ လဲမသိႏိုင္ဘူး။Source : Chai Chai