အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္း အားလုံး ဒီဇင္ဘာ မွစ တင္ကာ မွတ္ပုံတင္ ရမည္

စားသုံး သူအခြင့္အေရးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္း(Online shopping) စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းမ်ားအားလုံး ဒီဇင္ဘာမွစတင္ကာ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာ နထံမွ သိ ရသည္။


“အခုအြန္လိုင္းမွာေရာင္းေနတဲ့ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေတြကို စနစ္တက်စာရင္းလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စီးပြားကူးသန္းကေနၿပီးေတာ့ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုလုပ္ေပးထားမယ္။ အဲဒီမွာလာၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္ရမယ္။ မွတ္ပုံတင္ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ စရင္းေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳအမွတ္အသားေလး တစ္ခုေပးလိုက္မယ္။ အဲဒီအမွတ္အသားနဲ႔ဆိုရင္ လူေတြက ၾကည့္လိုက္ရင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရႏိုင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္အြန္လိုင္းေရာင္းတဲ့သူအကုန္လုံးကို လုပ္ခိုင္းတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လက္ရွိ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကိုအရင္ဆုံး စာရင္းေပးသြင္းခိုင္းမယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကုမၸဏီအႀကီးေတြေရာ ၊ ကုမၸဏီအေသးေတြအျပင္ တစ္ဦးခ်င္းေရာ အြန္လိုင္းက ေနပုဂၢလိကေရာင္းခ်ေနတာေတြလည္းပါမယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ SME စာရင္းပါထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို အရင္ဆုံးစာရင္းယူမယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇယ်ာေဆြက ျမန္မာတိုင္းမ္ ကို ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား တိတိက်က်မသတ္မွတ္ေသးသည့္အျပင္ လက္ရွိေရာင္းခ်ေနမႈအား ထိခိုက္မည့္စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖ်ဥ္းသတ္မွတ္ ခ်က္အရ မွတ္ပုံတင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳအမွတ္အသားမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္ႏွစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါက ထပ္မံသက္တမ္းတိုးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ လြန္ကူစြာသက္တမ္းတိုးႏိုင္ရန္လည္း အြန္လိုင္းမွသာ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စီးပြား ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက အဓိကေဆာင္႐ြက္ေ ပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

”အခုဒီဇင္ဘာကစၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနေတြရဲ႕ ဘယ္ေလာက္အထိစီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ၿပီလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ သြားေနတယ္။ သြားမယ့္လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္း ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ ၊ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိကကိုယ့္ေဈးဆိုင္နဲ႔ကိုယ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့သူေတြ အားလုံးက မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုသြားမွာပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မျဖစ္မေနမဟုတ္ေသးဘူး။ ဖြင့္ေပးထားမယ္။ေနာက္သြားမယ့္လမ္းေၾကာင္းက ေတာ့ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုသြားမွာ။ အဲဒါမွတရားမဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္။ႏိုင္ငံ ေတာ္အခြန္လည္းမဆုံးရႈံးေတာ့ဘူး။ စားသုံးသူအတြက္လည္း မနစ္နာေတာ့ဘူး” ဟု ဦးေဇယ်ာေဆြက ေျပာ သည္။


ယင္းသို႔မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီပြားေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုမထိခိုက္ေစဘဲ ကုမၸဏီမ်ား၏ နာမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္မည္၊ တစ္ေန႔ေရာင္းသည့္ပမာဏ၊ ဝယ္ယူေနမႈအေျခအေနမ်ားကို စာရင္းယူထားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိလာမည္ဆိုပါက ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

“စားသုံးသူေတြကိုကာကြယ္တာျဖစ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ ဆိုတာကို ပထမဆုံးအႀကိမ္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့သေဘာလည္းပါပါတယ္။အခုေလာေလာဆယ္သတ္မွတ္ထားတာက ကုမၸဏီလိုင္စင္ေလွ်ာက္ၿပီးသားျဖစ္ရမယ္။ ကုမၸဏီလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ၿပီးသားဆိုရင္ အခြန္ထမ္းေျပစာပါလာမယ္။ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း အခြန္အခမဆုံးရႈံးေတာ့ဘူး။ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းလုပ္ေနတဲ့ကုမၸဏီေတြလည္း တစ္စုတစ္စည္းတည္း စာရင္းလုပ္လို႔ရတယ္။ အခုေရးဆြဲဆဲကာလမွာ စီစဥ္ေနတာက စစခ်င္း ၆ လမွာ စာရင္းသြင္းရင္ အခမဲ့ေပးမယ္ ။ အခုကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနကအမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ထြက္မယ္။ အစိုးရရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာထြက္မယ္။ အဲဒီမွာသတ္မွတ္ခ်က္ေတြထုတ္ျပန္မယ္” ဟု ဦးေဇယ်ာ ေဆြက ေျပာ သည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္