ယုန္ေလး ကို ေက်းဇူး လည္း တင္ တယ္ ၊ ေလး လည္း ေလး စား တယ္ လို႔ ေဒၚသက္သက္ ခိုင္ ေျပာ


ျပည္သူ႔ေရွ႕ ေဆာင္ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ က “ယုန္ေလး ကို ကၽြန္မ ေလးစားပါ တယ္၊ လူငယ္ အႏုပညာ ရွင္ တကယ္ကို ဖန္တီး နိုင္ တာပါ၊ ယုန္ေလးက ဘာ ကို သိသလဲ ဆိုရင္ ျပည္သူလူ ထုၾကား ထဲမွာ အနီ နဲ႔ အစိမ္း ကြဲျပားေနတာကို ျမင္တဲ့ အခါ လူငယ္တစ္ေယာက္ ကေန ကိုယ့္ရဲ့အနာဂတ္ တိုင္းျပည္ မွာ

စည္းလုံးညီ ညြတ္ တဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ခ်င္ တယ္ေပါ့ေနာ္ ၊ ဒီလို ဗီဒီယို နဲ႔ သီခ်င္းကို ဖန္တီး တာေပါ့ေနာ္ ၊ ကၽြန္မ ယုန္ေလး ကို ေက်းဇူးလည္း တင္တယ္ ၊ ေလးလည္း ေလးစားတယ္ လို႔ သည္ကေန႔ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ ရဲ့ မီဒီယာ ေတြ႕ဆုံပြဲမွ ာေျပာတ ယ္။


သူက ပဲ ” ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ အေန နဲ႔ ယုန္ေလးဆိုတာ ကို အဲသည္ေန႔ကမွ စၾကား ဖူးတာပါ။ ယုန္ေလးက စိတ္ဆိုး ၿပီး လိုက္ဖ္ေတြ ဘာေတြ လႊင့္ေတာ့မွ ျမင္ဖူးတာပါ။ သည္ေလာက္ ေျပာရင္ ေတာ့ ရွင္းၿပီ ထင္ပါတယ္” လို႔လည္းေျပာ ပါတ ယ္။

crd