ဆန်ဆိုင်လေးဖွင့်မိတာ သိန်းရာချီရံှုးပြီး အရင်းပြုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ထူး

Posted on

ဆန်ဆိုင်လေးဖွင့်မိတာ သိန်းရာချီရံှုးပြီး အရင်းပြုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ထူး