သားဖြစ်သူရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံခဲ့တယ်၊ သူ့ကို ပျော်စေချင်တာလည်း ပါပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်နီလာသိန်းမြင့်

Posted on

သားဖြစ်သူရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံခဲ့တယ်၊ သူ့ကို ပျော်စေချင်တာလည်း ပါပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်နီလာသိန်းမြင့်